เนื้อเพลง เติมใจให้กัน – ก้อง สหรัถ

เนื้อเพลง เติมใจให้กัน – ก้อง สหรัถ

* ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้
อยากให้เธอลองตรองดู ในความทรงจำเก็บไว้
ต่างคนมีทางต้องเดิน อาจมีเวลาต้องไกล
หนึ่งคนยังคงคอยใจ ยังคงคอยไปอย่างนั้น

** อยู่ไกลจนเกินครึ่งฟ้า หากยังมีใจถึงกัน
จะโยงใยความสัมพันธ์ จนมาพบกันใกล้ตา
ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ แบ่งปันในยามทุกข์ตรมไม่หวั่น
ต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกันจนเต็ม
( ซ้ำ * , ** )

( ซ้ำ ** )เติมใจให้กัน เนื้อเพลง ฟังเพลง

Facebook Comments